Sharp Business Point
Privacybeleid

1 juli 2020

Uw privacy is voor Sharp Business Point Flevoland en Sharp Business Point Groningen van groot belang. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij er altijd netjes mee omgaan. U kunt via www.bespaarprintkosten.nl een persoonlijke afspraak inplannen met onze adviseur die dan samen met onze labrador Chico op bezoek zal komen. Wij vergelijken uw huidige MFP-oplossing- en contract met onze oplossingen en advies. Daarom vragen we een aantal bedrijfs- en persoonsgegevens en specifieke gegevens over de huidige situatie op. 

Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan, alleen de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van de bij ons verwerkte persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Sharp Businesspoint Flevoland en Groningen allemaal doen met de informatie die we van u ontvangen.


Cookies

Bij het verzamelen en combineren van uw gegevens maken we gebruik van cookies. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken normale en bijzondere persoonsgegevens. Onder normale persoonsgegevens verstaan wij onder andere: Bedrijfsnaam, naam, telefoonnummer en e-mailadres.
Deze persoonsgegevens zijn vereist voor het maken van een adviesafspraak. We verzamelen enkel de persoonsgegevens die zijn vereist voor de uitvoering van de dienst.
 
Waarvoor verwerken wij bedrijfs- en persoonsgegevens?

Wij verwerken uw bedrijfs- en persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Ons hoofddoel is het maken van een vergelijking met de huidige situatie en het afsluiten van een contract. Tevens adviseren wij over welke producten of diensten bij uw situatie passen en leveren wij de dienst naar keuze.

Daarnaast vinden wij het belangrijk om contact met u te kunnen houden om je te informeren over producten en diensten én om te vragen wat u van onze service vond.

Hoelang bewaren we persoonsgegevens?

Wij bewaren de gegevens zolang wij die nodig hebben voor het specifieke doel. Bijvoorbeeld het leveren van de dienst of indien dit verplicht is op grond van de wet. Na de geleverde dienst verwijderen wij uw gegevens of anonimiseren wij deze gegevens waardoor het niet meer herleidbaar is naar u.

Nieuwsbrief en andere e-mailcommunicatie

In het geval van het e-mailbeleid houden wij ons aan de regels van de Telecommunicatiewet. Mensen die via onze (actie)-website overstappen, producten afnemen of een contract afsluiten, zien wij als klanten. Met onze klanten houden wij contact op verschillende manieren:

 • Ontvangstbevestiging: als je een aanvraag voor een afspraak hebt gedaan bij Sharp Business Point Flevoland en Groningen, ontvangt u van ons hiervan een bevestiging.
 • Nieuwsbrief: als u zich bij ons aanmeldt ontvangt u de nieuwsbrief over relevante onderwerpen.
 • Persoonlijke serviceberichten: als u bij ons een aanvraag hebt gedaan, ontvangt u ook ander relevant nieuws.
 • Contactformulier: als u bij ons een contactformulier invult, gebruiken we deze gegevens om uw vraag en situatie te beoordelen en beantwoorden.

Het is op elk moment mogelijk om uit te schrijven voor alle e-mailcommunicatie, onder elk bericht bevindt zich een afmeldlink.

Contactmomenten

Als u contact met ons opneemt leggen wij dit vast in een persoonlijke dossier. Contact met ons opnemen kan op verschillende manieren:

 • Telefonisch: mocht u contact opnemen met onze klantenservice dan leggen wij de gemaakte afspraken vast in het persoonlijke dossier enkel als u klant bent van Sharp Business Point Flevoland en Groningen.
 • Brieven en e-mails: te allen tijde beantwoorden wij de vragen die we ontvangen via brieven of e-mail.
 • Social media: mocht u contact opnemen met ons via social media, dan zullen wij uw vragen beantwoorden via hetzelfde kanaal.
Delen van persoonsgegevens

In bijna alle gevallen verkrijgen wij bedrijfs- en persoonsgegevens direct van u. In sommige gevallen delen wij deze persoonsgegevens met andere partijen voor de afhandeling van uw verzoek. Met al deze partijen hebben wij afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens. Wij delen de gegevens met financiële en technische dienstverleners die ons helpen bij de afhandeling van uw aankoop, contractaanvraag of verzoek.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen ervoor dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. We nemen hier passende beveiligingsmaatregelen voor. Medewerkers van Sharp Business Point Flevoland en Groningen en overigen die in opdracht van ons toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennisnemen. Mocht u nog vragen hebben over ons beveiligingsbeleid, dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Wijzigingen kunnen voorkomen als er iets verandert in de wet- en regelgeving. Of als wij nieuwe producten of diensten ontwikkelen. 

Uw rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens van ons bedrijf in de footer. U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • alle persoonsgegevens laten verwijderen (recht om te worden vergeten).

Indien u gebruik wilt maken van een van bovenstaande rechten, stuur dan je verzoek per e-mail naar info@docuplan.nl of via de contactgegevens in de footer.

Vraag of klacht indienen

Als u vragen heeft over privacy bij Sharp Business Point Flevoland en Groningen, dan kunt u contact opnemen via info@docuplan.nl. Als u vind dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
De Strubbenweg 15a
1327 GB Almere